Etiketter

, ,

Min morfars släkt kom nästan alla ifrån trakterna kring Kristianstad. Det här inlägget ska handla om min morfars farfars morfar Jöns Nilsson och framför allt var hans föräldrar kom ifrån. Detta var nämligen i flera år en av mina olösta släktforskargåtor.

Jöns Nilsson återfinns på sin ålders höst i Önnestad socken där han avled under enkla omständigheter ”på socknen” den 9 maj 1855. Han hade då varit änkling i 12 år, hans 16 år äldre hustru Elna Wollemarsdotter hade avlidit i maj 1843. De hade varit gifta sedan 1816 och hade två gemensamma barn, Hanna (1818) och Ola (1821). Det är Hanna som utgör min länk framåt i tiden, men det är en annan historia.

Av husförhörslängderna framgår att Jöns Nilsson var född 9 oktober 1792 i Råbelöv socken. Detta visar sig också stämma. Han var son till Nils Månsson och Hanna Persdotter i Espinge i Råbelöv socken. Husförhörslängderna i Råbelöv anger att Nils Månsson var född 20 april 1751 och Hanna Persdotter 1753, men utan uppgift om var. De var inte födda i Råbelöv i alla fall, I mantalslängderna återfinns de i Espinge första gången 1784. Då de hade minst ett barn fött före 1784, dottern Sissa född 6 februari 1782 enligt husförhörslängden som inte kunde återfinnas i Råbelövs födelsebok, måste de ha kommit från någon annan ort. Och här tog det stopp.

Det kom att dröja flera år innan denna gåta fick en tillfredsställande lösning. Den första öppning kom via en sökning på den stora släktforskarsidan Ancestry. En Cissa (stavat med C) med rätt födelsedatum dök här upp, född i Norra Strö socken. En kontroll i födelseboken visade att hennes föräldrar mycket riktigt hette Nils Månsson och Hanna Persdotter. Var detta nyckeln till gåtan? Ja, skulle det visa sig men än återstod en del arbete för att få det bekräftat och i bästa fall kunna påvisa var Nils och Hanna kom ifrån. I husförhörslängderna kunde Nils och Hanna återfinnas under Strö och med samma födelseuppgifter som i Råbelöv, men även här utan födelseort. De hade dock inte bott så länge i Strö, de var inflyttade 1780 och utflyttade till Råbelöv 1784 – det senare ytterligare en bekräftelse på att jag hittat rätt familj.

En källa jag förbisett var bilagor till flyttlängder. Även om det inte fanns några flyttlängder så fanns det bilagor som täckte de aktuella åren och dessa fanns dessutom avfotograferade hos Arkiv Digital. För Råbelöv fanns sorterade under Fjälkestad kyrkoarkiv en flyttattest daterad 31 mars 1784 som meddelade att ”Gifta folken Nils Månsson född d 20 Apr: 1751 och hustrun Hanna Pehrs dotter född åhr 1753 flyttar nu till Råbelöf församling, med det bevis, att de äga någorlunda kunskap i de hel:a christendoms stycken, och hafwa här fört en christelig wandel, samt begingo sednast den hel. Nattwarden D:ia 19 p Trin: sistledit åhr. De hafwa med sig 2ne barn, son Måns född d 30 Dec: 1780 uti Fielkestad sokn och dotter Cissa född d 6 Febr: 1782 uti Ströö sokn”. Det fanns även en flyttattest som berättade om parets inflytt till Norra Strö, daterad i Fjälkestad 1 november 1780 som meddelar att Nils och Hanna ”nu tillsammans komma att bo i Ströö”.

Före 1780 hade paret således bott i Fjälkestad socken. Där visade det sig att de var gifta 6 november 1779 ”tjenstedrengen Nils Månsson samt dess fästeqwinna Hanna Pärsdotter från Torseke”. De hade också en son född på nyårsafton 1779 i Fjälkestad.

Så var kom då Nils och Hanna ifrån? I Norra Strö husförhörslängd fanns en liten men betydelsefull notis om att Nils skulle ha kommit från Strö nr 9. Det visar sig också finnas en Nils född på det angivna datumet 20 april 1751 i Strö. Son till Måns Björnsson och Ela Persdotter. Denne Måns Björnsson visar sig också i mantalslängden var inskriven under Strö nr 9. Fullträff således. Med Hanna är det lite svårare. Det finns inget exakt födelsedatum angivet för henne, bara året 1753, troligen baserat på hennes ålder och skulle då kunna vara 1752 eller 1754 också. Förutsatt att man faktiskt viste rätt ålder, det är långt ifrån alltid säkert. Nils och Hanna var emellertid gifta i Fjälkestad och kom där ifrån Torseke. Så med viss sannolikhet skulle Hanna kunna ha kommit från Fjälkestad. Den 16 december 1753 föds också en Per Perssons dotter Hanna i Torseke. Det förefaller sannolikt att det är rätt Hanna men det har inte kunnat ledas i bevis.

Nils Månssons föräldrar då? Vad kan man veta om dem? Här har jag inte kunnat få fram så mycket. Mantalslängderna anger att Måns Björnsson finns i Strö nr 9 sista gången 1754. Dess bättre finns det en bouppteckning över en Måns Björnsson död i Esperöd i Knislinge socken upprättad 1772. Hans efterlevande var hustrun Ela Persdotter och sönerna Jeppa, Måns och Nils. Nils var ännu inte myndig men på ”20de åhret gammal” vilket stämmer rätt bra. Måns Björnsson och Ela Persdotter hade också sönerna Jeppa (1741) och Måns (1747) födda i Norra Strö. Det framgår även att Måns hade köpebrev på fastigheten i Espinge av 17 februari 1755. Så på det hela taget kan det inte råda någon tvekan om att det är samma familj. Däremot har kyrkoarkivet i Knislinge brunnit så någon yttrerligare information den vägen gick inte att få. Måns Björnsson och Ela Persdotter var i vart fall gifta 22 juni 1735 i Norra Strö. Men var de kom ifrån och när de föddes är oklart. Jag har inte påträffat någon Björn i Norra Strö som kunde varit far till Måns. Men det föds två Ela Persdotter i Strö 1709 respektive 1710. Någon av dem kan mycket väl vara ”min” Ela.

Ja så ser läget på denna gren ut för närvarande. Flera frågor fick svar men nya tillkom. Som vanligt i forskarsammanhang med andra ord. Kanske ytterligare information med tiden kan bringas i ljuset. För om vi ska lära något av dessa släktforskargåtor så är det väl att man aldrig ska ge upp.


1. Nils Månsson, född 1751-04-20, Strö, Norra Strö socken, Skåne. Död 1823-07-12 i Espinge, Råbelöv socken, Skåne. Gift i Fjälkestad 1779-11-06 med:
2 Hanna Persdotter, troligen född 1753-12-16 i Torseke, Fjälkestad socken, Skåne. Död 1807-04-15 i Espinge, Råbelöv socken, Skåne. 
Barn:
Måns Nilsson född 1779-12-31, Torseke, Fjälkestad socken
Cissa Nilsdotter född 1782-02-06, Strö gård, Norra Strö socken
Pehr Nilsson född 1784-06-16, Espinge, Råbelöv socken
Pernilla Nilsdotter född 1787-04-03, Espinge, Råbelöv socken
Pehr Nilsson född 1790-01-23, Espinge, Råbelöv socken
Jöns Nilsson född 1792-10-09, Espinge, Råbelöv socken. Död 1855-05-09, Önnestad socken.

1.1 Måns Björnsson, född ?, död senast 1772 i Esperöd, Knislinge socken, Skåne. Gift 1735-06-22 i Norra Strö socken med:
1.2 Ela Persdotter
Barn:
Jeppa Månsson född 1741-04-18, Strö, Norra Strö socken
Per Månsson född 1742-10-06, Strö, Norra Strö socken
Måns Nånsson född 1747-05-27, Strö, Norra Strö socken
(1) Nils Månsson född 1751-04-20, Strö, Norra Strö socken